Historien til ME – internasjonalt og i Norge

Eirran

Innledning

De fleste som følger med på helsepolitikk, har sikkert fått med seg at det fra tid til annen dukker opp debatter i media om sykdommen ME, også kalt kronisk utmattelsessyndrom eller post-viralt utmattelsessyndrom. I denne bloggen vil jeg forsøke å klargjøre hvorfor, etter mitt syn, disse debattene dukker opp. Med utgangspunkt i en biomedisinsk forståelse av sykdommen, vil jeg senere forsøke å redegjøre for de utfordringene jeg mener sykdommen utgjør for Helse Norge.

Jeg er pårørende til en alvorlig ME-syk person og tilhører den siden av debatten som mener at ME er, i all vesentlighet, en somatisk lidelse. Jeg vil så langt det er mulig derfor presisere når jeg baserer meg på historiske og/eller vitenskapelig data og fakta, og når jeg tolker disse ut fra mitt ståsted.

Forklaring på navnene

ME er en forkortelse og kan ha litt forskjellig innhold. Opprinnelig ble begrepet Myalgisk Encefalomyelitt brukt. De mest brukte…

Vis opprinnelig innlegg 5 656 ord igjen

Er Lightning Process en sekt?

MElivet

Hjelpekilden er en organisasjon som hjelper folk som har brutt ut av lukkede trossamfunn. Lightning Process (LP) er en alternativ behandlingsmetode, og både metoden og konseptet rundt er svært kontroversielt. Finnes det likheter mellom LP og et lukket trossamfunn?

Jeg har sett nærmere på 8 av de punktene Hjelpekilden mener definerer et lukket trossamfunn (1) og sammenlignet med Lightning Process.

1. «Trossamfunnet har sannheten»

Lightning Process (LP) er en varemerkebeskyttet alternativbehandling som består av de pseudovitenskapelige metodene neurolingvistisk programmering (NLP) og hypnoterapi. (2) Metoden markedsføres spesielt mot mennesker som har sykdommen ME. Grunnleggeren av LP, Phil Parker, hevder at så snart man begynner å bruke prosessen så bør (sykdommen) ME være tilbakelagt:

«Once you start using the process, your ME really should be a thing of the past.

Parker gir feil informasjon om hva ME er, og hva sykdommen skyldes. Det dannes et bilde av sykdommen som passer…

Vis opprinnelig innlegg 2 335 ord igjen

Tynn suppe, Henrik Vogt

MElivet

Det har vært en debattrunde om ME i Dagsavisen de siste ukene. I et innlegg 16. desember 2021 hevdet to medlemmer i organisasjonen Recovery Norge at de var blitt friske av ME ved hjelp av alternativmetoden Lightning Process: «De «usynlige» i ME-debatten«. Jeg imøtegikk deres påstander 23. desember: «Åpenbare økonomiske interesser«.

I dag hevder lege Henrik Vogt, leder for Recovery Norge (RN) og postdoktor ved Senter for medisinsk etikk i Oslo at mine påstander om RN ikke stemmer: «Vi driver ikke med skjult markedsføring». Dagsavisen har satt strek for debatten, derfor publiserer jeg mitt svar til Henrik Vogt her:

Samtidig som Vogt benekter at LP-instruktører var med å starte RN bekrefter han at en LP-instruktør var med på stiftelsesmøtet i 2018. Det er for øvrig aldri blitt dokumentert som han hevder at RN ble startet i januar 2017. Av de 46 RN-medlemmene som signerte…

Vis opprinnelig innlegg 316 ord igjen

En uansvarlig ME-klinikk

Life with ME by Sissel

ME-foreningen i Rogaland hadde kjempet i 11 år for et bedre tilbud til ME-pasienter da SUS opprettet ME-poliklinikken Lassa, høsten 2014. 6 år senere så de seg nødt til å bryte alt samarbeid.

Dette er en oppsummering av hva som skjedde, samt litt om min egen erfaring med klinikken i 2016-2018.

Lassa sitt svar på mine henvendelser sendt 16/10/20 og 2/8/21 følger til slutt.

Høsten 2020

Nyheten ble mottatt med sjokk og vantro, fredag 16. oktober 2020. Dagene forut hadde vært spekket med gode nyheter som ga pasientene håp om økt forståelse og en frisk fremtid. Og det internasjonale fokuset på ME som en virusutløst sykdom, var stort som følge av pandemien. 

Det anerkjente tidsskriftet Nature skrev bl.a. på lederplass 13. oktober 2020, at man ikke måtte begå samme feil med Long Covid som man hadde gjort med ME/CFS:

«The difficulties faced by people with ME/CFS and their representatives…

Vis opprinnelig innlegg 1 613 ord igjen

Er du villig til å ha dette på samvittigheten?

Diplodokus

En liten gruppe mennesker kjemper for at deres historier og hypoteser skal fremstå som sannheten om ME. Sannheten om hvordan ME oppstår, hva ME er, og sannheten om veien ut av ME. NAV, helsevesen og andre sluker historiene rått, mens ME-syke og deres pårørende fortviler. For meg framstår det som nokså absurd at det eksisterer et slikt behov for å proklamere sin historie som fasiten når det skurrer mot både det andre pasienter beretter om, og ikke minst det forskning over hele verden peker mot. Jeg har rett og slett en del jeg funderer på …

Du som er blitt frisk fra ME. Eller «frisk». – Ja, jeg skjønner at du mener håp er viktig når man får en sykdom som kan være så inngripende som ME kan være. Men har det noen gang slått deg at ME kan være mer enn det du beretter om? At din…

Vis opprinnelig innlegg 1 452 ord igjen

På ME-fronten: Bjarte Stubhaug med grovt forskningsetisk overtramp

NeuroImmunologisk Myalgisk Encefalomyelitt (ME)

Ikke i min villeste fantasi hadde jeg trudd at forskere ville misbruke PACE-studien uregelmenterte, som i ikke godkjent, protokoll-endring, og deretter kaller det for ny konsensus for måle effekt i behandlingsstudier for pasienter med sykdommen Myalgisk Encefalopati (ME). Dette har faktisk skjedd i publikasjon med psykriater Bjarte Stubhaug med helseforetaket Helse Fonna sin beste velsignelse. Dette er ikke bare forskningsmessig grovt uetisk, men det er umoralskt og grovt forskningsmessig uredelig, som i ikke god forskningspraksis.

Publikasjonen, Stubhaug, Bjarte et al. “A 4-Day Mindfulness-Based Cognitive Behavioral Intervention Program for CFS/ME. An Open Study, With 1-Year Follow-UpFrontiers in psychiatry vol. 9 720. 20 Dec. 2018, doi:10.3389/fpsyt.2018.00720 . [PMC]

Gerd kvale har vært veileder for masterkandidat Eili Nygard Riise i 2011, hvor studiedata fra januar 2009 til mai 2010, har blitt analysert.Hovedfagsoppgaven; Riise, Eili Nygard (2011).Ein effektivitetsstudie av ein intensiv multimodal behandlingsmodell for kronisk…

Vis opprinnelig innlegg 1 500 ord igjen

Forakten for de mest sårbare pasientene

MElivet

Dette er et åpent brev til

Nina Andresen, tidligere ME-pasient, psykolog i Nav

Signe Nome Thorvaldsen, tidligere fastlege/spes. allmennmedisin, Tromsø

Georg Espolin Johnson, lege i Nav

Sven Conradi, lege, Sunnaas sykehus

Ulrik Fredrik Malt, Professor emeritus, UiO

Hans Petter Fundingsrud, klinikkoverlege, UNN

Jon Sundal, overlege, Helse Stavanger HF

Harald Jervell, overlege, Medisinsk avdeling, Ahus

Anne Brækhus, overlege, Nevrologisk og geriatrisk avdeling, Ullevål sykehus, OUS

Hedda Bratholm Wyller, psykologistudent, UiO

Tone Skjerven, psykiater, Molde

Charlotte Lunde, lege, SSE/OUS

Vegard Bruun Bratholm Wyller, Professor og overlege, UiO/Ahus

Preben Aavitsland, overlege, Folkehelseinstituttet

Gunvor Launes, psykiater, Kristiansand

Silje Endresen Reme, professor/psykologspesialist, UiO/OUS

Maria Pedersen, lege, Vestre Viken HF

Linn Rødevand, psykolog/stipendiat, OUS/UiO

Henrik Børsting Jacobsen, psykologspesialist, Ph.D, UiO / OUS

Ingrid Bugge, lege og stipendiat,(S-BUP), OUS

Anja Hansgaard, overlege, Stavanger DPS

Christel Wootton, psykologspesialist, Hordaland Fylkeskommune

Kristin Namtvedt Tuv, overlege, Sørlandet sykehus

Jeg viser til debattinnlegget deres i Bergens Tidende der dere omtaler meg…

Vis opprinnelig innlegg 1 140 ord igjen

Åpent brev til Bent Høie Vi er en gruppe pårørende og venner til ME-syke som ber om din stemme.

Vi har sett ME på nært hold. Vi har sett våre kjære oppleve et lidelsestrykk som er vanskelig å forestille seg. Vi har sett livet reduseres fra innholdsrikt og meningsfullt, til et eksistensminimum

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/%C3%A5pent-brev-til-bent-h%C3%B8ie-1.1234015?fbclid=IwAR2OG4wNu7wL76FiA7PtD1Q5lhG7oz71NOU2EQ62sVzp-OGnNjrTkda1OpE

 

ME: Mange lever uverdige liv med ett eneste håp, skriver de undertegnede bak dette åpne brevet til helseministeren. Blant dem er skuespiller Andrea Bræin Hovig (oppe fra venstre), skuespiller Svein Tindberg, prost Trond Bakkevig og artist Bjørn Eidsvåg. 
ALLE FOTO: NTB SCANPIX

De rabiate ME-aktivistene

MElivet

Vi vet at ME er en fysisk sykdom, at Kompetansetjenesten for CFS/ME blander sammen ME med andre tilstander, at grunnlaget for deres syn på sykdommen og den behandlingen som anbefales har store metodefeil, at pasientene har rapportert i årtier at de blir sykere av gradert treningsbehandling og at ME-syke barn blir utsatt for grusomme metoder for å overstyre symptomene.

Vi vet også at en 13-åring forsøkte selvmord etter kurs i Lightning Process som var anbefalt av en av landets «ME-eksperter» og at leder for Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME har uttalt til Dagens Medisin at:

– Jeg tror det er viktig at pasientene får begge deler, både treningsprogrammet Lightning Process og hjelp, støtte og oppfølging fra lege og helsepersonell.

Selve prosessen i Lightning Process, består i å stå i en tegnet sirkel på gulvet med en strek til høyre og en til venstre, si noen magiske ord og ta to steg…

Vis opprinnelig innlegg 561 ord igjen

Kompetansetjenesten og Recovery Norge

MElivet

Å opprette en pasientforening, for friske, under ledelse av en lege er en glimrende idé! Da kan regelverket for markedsføring av alternativ behandling omgås og samtidig gir det innpass hos helsemyndighetene.

Det er ikke alle som er like begeistret for underskriftskampanjen som krever at ledelsen ved Kompetansetjenesten for CFS/ME må gå. Forskning.no har hatt en rekke innlegg fra kritiske røster og jeg har skrevet om at Kompetansetjenesten også har et ansvar i ME-debatten.

Lege Henrik Vogt, som jeg har skrevet om i flere bloggposter, ringte meg her om dagen. Han sa at jeg måtte forandre på teksten i bloggposten om Kompetansetjenesten og Lightning Process – at det jeg har skrevet om pasientforeningen hans, Recovery Norge (RN), ikke stemmer.

Like etter postet RN et innlegg på sin fb-side der det står at jeg feilinformerer. Jeg postet følgende svar:

«Hei Henrik,

Det er litt merkelig at du ringer meg privat når du…

Vis opprinnelig innlegg 826 ord igjen